Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Kristianstad

BJ Affärsutveckling i Kristianstad AB
Org.nr: 556635-5128
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling, utbildning, ledarskapsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Axelsson Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556819-8195
Företaget skall bedriva konsulttjänster med verksamhetsutveckling genom kompetensutveckling och coachning inom i huvudsak lean produktion, produktionsekonomi, produktionslogistik, produktionsteknik, processtyrning och pe ...
Bostället Consulting AB
Org.nr: 559031-7557
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom affärs- och verksamhetsutveckling.
EDWelope AB
Org.nr: 559030-4415
Ett välfärdsbolag med fokus på utvecklings- och utredningstjänster inom socialtjänstens ansvarsområde och inom därmed förenlig verksamhet. Konsulttjänster med inriktning på sociala utredningar och personlig utveckling sa ...
Evaluator Utvärderare Sverige AB
Org.nr: 556929-6816
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ett huvudområde som övergripande kallas samhällsanalys och samhällsstrategi. Bolagets mål är att bidra till ett hållbart och växande samhälle genom att hjälpa kunder till bra beslut. B ...
InnovationTECH Industry Scandinavia AB
Org.nr: 556772-8513
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulationer inom affärs- och verksamhetsutveckling.
KompetensArena NordOst AB
Org.nr: 556950-1868
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.
Lexab Consulting AB
Org.nr: 556647-7187
Bolaget skall bedriva utbildning inom IT-branschen och utbildning inom verksamhetsutveckling-organisationsutveckling.
Palmqvist Holding AB
Org.nr: 556909-7446
Aktiebolaget ska bedriva verksamhetsutveckling inom mekanisk verkstadsindustri samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Svanell Konsult AB
Org.nr: 556610-3130
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena lednings-, organisations- och verksamhetsutveckling samt handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.