Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Karlskrona

AB Kilen Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556979-4869
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kvalité-, förbättrings- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Adak & Co Management AB
Org.nr: 559005-8763
Aktiebolaget ska bedriva organisations- och verksamhetsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
CogiTel AB
Org.nr: 556823-2655
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, produkt- och verksamhetsutveckling inom IT och telekommunikations branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Kullving coach o konsult AB
Org.nr: 556990-5671
Coaching för människor och företag som vill utvecklas. Personlig coaching, chefscoaching, karriärscoaching Coachingen genomförs enskilt eller i grupp. Enskild coaching kan ske antingen via fysiskt möte, telefon eller ge ...
Magiato AB
Org.nr: 556887-3557
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper och fastigheter. Båtar, motorfordon handel, konsultverksamhet avseende företags org. Konsultverksamhet, produkt- och verksamhetsutveckling inom IT samt därmed förenlig verk ...
Marlin Holding AB
Org.nr: 556954-3886
Aktiebolaget ska bedriva verksamhetsutveckling inom fastighetsförmedling jämte därmed förenlig verksamhet.
Micropolis AB
Org.nr: 556846-8911
Bolaget skall erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling och informationsteknologi, idka näringsverksamhet med hälsokoncept, bedriva handel med värdepapper, egendomar samt därmed förenlig verksamhet.
Stenhusen AB
Org.nr: 556735-4658
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning och verksamhetsutveckling av egna bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Volatus AB
Org.nr: 556859-9103
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag samt bedriva konsulting inom verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.