Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Karlskoga

Aktiebolaget Tribeck
Org.nr: 556788-6063
Bolaget ska äga och driva biltvättanläggningar och försäljning av produkter inom detta segment, bedriva konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt ...
Mort Management AB
Org.nr: 559016-8257
Konsultverksamhet med inriktning mot verksamhetsledning, projektledning, verksamhetsutveckling, produktionsutveckling och logistikutveckling.
PB Konsult i Karlskoga AB
Org.nr: 556739-5792
Bolaget ska bedriva konsultation inom verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling i verkstadsindustri, kvalitets- och miljöledning jämte därmed förenlig verksamhet.
PRODPRO AB
Org.nr: 556860-4598
Verksamheten ska sälja konsulttjänster inom produktion som produktionsteknik, beredning, logistik, planering, inköp och verksamhetsutveckling.
Viklund Holding AB
Org.nr: 556859-7628
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.