Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Kalmar

Aductus AB
Org.nr: 556916-5334
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling relaterad till företags organisation, ledarskap och coachning samt telemarketingtjänster, marknadsundersökningar, besöksbokningar, telefonintervjuer, ...
Brandtank AB
Org.nr: 556195-0774
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknads-, vrumärkes- och affärsstrategi, affärs- och verksamhetsutveckling, samt omvärlds- och marknadsanalys samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cap Urval AB
Org.nr: 556632-2359
Bolaget skall bedriva rekrytering, personaluthyrning, kompentens- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Dahlgren & Österbo AB
Org.nr: 556665-9628
Bolaget skall bedriva rekrytering, kompetens- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även inneha och förvalta aktier i dotterbolag.
Emend AB
Org.nr: 556940-6225
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsrådgivning, verksamhetsutveckling, projektledning, uthyrning av charterbåtar, catering och resor samt informationsteknologi och nätverk jämte därmed förenlig verksamhet.
Essmind AB
Org.nr: 556889-8489
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete samt ingenjörsarbete inom teknik och it, entreprenadverksamhet inom mark och anläggning jämte därmed förenlig verksam ...
Ipromidea Management & Consulting AB
Org.nr: 556957-7017
Projektledning och ledningsstöd för affärsutveckling och verksamhetsutveckling från idé till ständiga förbättringar. Vidare skall bolaget bedriva konsulttjänster inom företags- och näringslivsutveckling, äga och förvalta ...
Kalsmit HB
Org.nr: 969654-1458
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling.
KEAN Konsulting AB
Org.nr: 556731-1195
Bolaget ska bedriva konultativ verksamhet rörande verksamhetsutveckling, management, ledarskapsutveckling gentemot företag, organisationer och samhälle verksamma inom besöks och upplevelseindustrin. Vidare bedriva kapita ...
Magnus Franzén Affärsutveckling AB
Org.nr: 556805-6666
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom områdena projektledning, teknisk utredning, affärs- och verksamhetsutveckling samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet
Magnus Franzén Projektkonsult AB
Org.nr: 556623-9843
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom områdena projektledning, projektrelaterad utbildningsverksamhet, teknisk utredning, affärs- och verksamhetsutveckling samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksa ...
Mindsource AB
Org.nr: 556841-2158
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling samt design och analys av produktionsprocesser och därmed förenlig verksamhet.
Veil AB
Org.nr: 556865-9402
Veil AB investerar i andra onoterade och noterade bolag, värdepapper och fastighetsinvesteringar. Veil AB bedriver även rådgivning, konsultation, utbildning och marknadsföring inom finansiella investeringar, finansiell e ...