Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Johanneshov

Caring Group of Sweden AB
Org.nr: 556871-1690
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom chefs- och verksamhetsutveckling samt projektledning och ledarutbildning, producera böcker, tillhandahålla coachning och utbildningsprogram, hålla föreläsningar och anordna ev ...
Gevon HB
Org.nr: 969775-2294
En byrå för social hållbarhet. Specialiserade inom kommunikation, PR och verksamhetsutveckling rörande demokrati- och inkluderingsfrågor.
Impedia AB
Org.nr: 559017-1558
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, projektledning, verksamhetsutveckling samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, och till dessa aktiviteter annan därmed förenl ...
John Meiling AB
Org.nr: 556877-8913
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom kvalitetsledning och verksamhetsutveckling, forskning och utveckling samt produktutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Latojo Solutions AB
Org.nr: 556921-3860
Bolaget ska bedriva evenemangsverksamhet, bedriva verksamhetsutveckling, coaching och teamutbildning med motorsport som verktyg samt idka konsultverksamhet i anslutning till ovanstående och därmed förenlig verksamhet.
Nana Consulting AB
Org.nr: 559027-9211
Bolaget ska bedriva bemannings-, rekryterings- och outsourcingverksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper och idka dä ...
Panvest AB
Org.nr: 556639-5017
Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, IT, system- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Q-Steps Kvalitetssäkring AB
Org.nr: 556609-6243
Föremålet för bolagets verksamhet är att arbeta med verksamhetsutveckling samt driva därmed förenlig verksamhet.
X-Cat AB
Org.nr: 556913-0007
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet till bygg- och verkstads- industrin avseende verksamhetsutveckling och projekthantering samt därmed förenlig verksamhet.