Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Huskvarna

Addunt AB
Org.nr: 556982-3049
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, utbildning och verksamhetsutveckling. Bolaget ska också bedriva import och försäljning av möbler och inredning, presentreklam och nyttoartiklar samt hälsoprodukter ...
Cax Consulting AB
Org.nr: 556836-5521
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, verksamhetsutveckling och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
G Lindberg Konsult i Jönköping AB
Org.nr: 556931-2092
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation och verksamhetsutveckling, förvaltning av värdepapper, förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Jokela Management Consulting AB
Org.nr: 556697-4894
Bolaget skall bedriva konsultering och tillhandahållande av tjänster till företagsledning, verksamhetsutveckling samt utbildning främst inom områdena strategisk och operativ planering, HRM (human Resource Management) och ...
PLAR AB
Org.nr: 556912-5478
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster som projektledare och konsult främst inom logistik, kundservice och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Robert Wester AB
Org.nr: 556984-8731
Företaget ska bedriva managementkonsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning, samt inom IT-styrning och ledning. Företaget ska även äga och förvalta värdepapper, samt bedriva därmed ...
Saddia Hidalgo Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559023-8258
Konsultverksamhet avseende företagsorganisation. Vara en stöd åt företagsledning avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, process effektivisering, projektledning, interna revisioner, bygga upp och underhålla ett ledningssy ...
VerNic AB
Org.nr: 556970-7515
Försäkringsförmedling. Hunduppfödning ID Kontroll och chipmärkning av hästar Fastigheter (innehav av hyresfastigheter) Fastighetsförvaltning Administrativ verksamhet (miljöcertifieringar samt verksamhetsutveckling)
Wahlgren Affärskonsulter AB
Org.nr: 556305-8915
Bolaget skall bedriva redovisnings-, ekonomisk och juridisk konsultation, utbildning och verksamhetsutveckling, tillhanda- hålla rådgivning och utbildning inom områdena miljö och hållbar utveckling, äga fast och lös egen ...