Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Hovås

ARC Process Development AB
Org.nr: 556908-2521
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla konsulttjänster och produkter inom process- och verksamhetsutveckling samt projekt- och kvalitetsledning för i huvudsak tjänste- och tillverkande företag, ...
Crona Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556828-3518
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom verksamhets- och orgabisationsutveckling, mentorskap och därmed förenlig verksamhet.
CS Effect AB
Org.nr: 556896-0990
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och utföra uppdrag inom området verksamhetsutveckling (kvalitetsledning, processledning, arbetssättsutveckling, projektledning).
Hallberg & Breitholtz AB
Org.nr: 556871-7887
Bolaget ska bedriva rådgivning, coachning samt handledning för personer som startar upp nya företag och verksamheter samt traditionell karriärs och livscoachning samt rådgivare i chefskap, verksamhetsutveckling och ledar ...
Jarbur Consulting AB
Org.nr: 556881-3884
Företaget skall inom området ledarskap, förändringsledning och organisationsutveckling bedriva: - Utbildning - Verksamhetsutveckling - Rekrytering och outplacement - Uthyrning av ledare - Underkonsultverksamhet till andr ...
Kullavik Project Management AB
Org.nr: 556880-7613
Projektmanagement och verksamhetsutveckling. Handel med värdepapper.
Levande Form Göteborg HB
Org.nr: 969693-7508
Marknadsföring och försäljning av möbler och inredningsdetaljer. Rådgivning och coachning för personer som startar upp nya företag och verksamheter samt traditionell karriärscoachning samt rådgivare i chefskap, verksamhe ...
Novacura AB
Org.nr: 556675-8156
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management såsom affärs- och verksamhetsutveckling vid nyttjande av affärs-' ekonomisystem, konsultationer vid upphandling, implementering, utveckling av affärssystem, projekt ...
Novacura Sverige AB
Org.nr: 556835-2438
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management såsom affärs- och verksamhetsutveckling vid nyttjande av affärs- och ekonomisystem, konsultationer vid upphandling, implementering, utveckling av affärssystem, proj ...
ProRoMa Consulting AB
Org.nr: 556855-7937
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, verksamhetsutveckling, projektledning inom främst IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
PT Management AB
Org.nr: 556798-2599
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, agent- och managementverksamhet för idrottsmän samt därmed förenlig verksamhet.
Quality Service management QSM AB
Org.nr: 559017-2820
Bolaget skall huvudsakligen bedriva konsultverksamhet gällande verksamhetsutveckling mot tjänsteföretagmen kan även innefatta drift av hotell o restaurangverksamhet samt värdepappershandel.
Småris Holding AB
Org.nr: 559018-7737
Bolaget ska bedriva holdingverksamhet samt konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SQMC i Göteborg AB
Org.nr: 556833-5276
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi och verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.