Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Helsingborg

AB Krönmarks Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556824-1813
Bolaget skall arbeta som interimschef, utveckling, konsultverksamhet och driva projekt inom företagsledning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Anleen AB
Org.nr: 556305-8980
Aktiebolaget ska bedriva handel med hästar och hästutrustning och möbelrenovering samt konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling av företag och därmed förenlig verksamhet.
Ber-Ni AB
Org.nr: 556764-2342
Bolaget skall arbeta med verksamhetsutveckling, ledningssystem, revisioner, utbildning, byggarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Decido Halmstad AB
Org.nr: 556585-3289
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DecidoKompetensor Helsingborg AB
Org.nr: 556645-6785
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling, bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Erik M Gustafsson AB
Org.nr: 556961-2707
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva förvaltning och handel med värdepapper, bedriva försäljning av konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling även som idka därmed förenlig verksamhet.
GERLA AB
Org.nr: 556666-1400
Bolaget skall bedriva sjukgymnastisk behandling och rådgivning till enskilda och organisationer samt därmed förenlig verksamhet, syssla med fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet ...
Goiview AB
Org.nr: 556966-8436
Bolaget skall självt eller genom konsultbolag bedriva utveckling, försäljning, utbildning, rekrytering, projektledning och produktion av datasystem inom och utom Sverige. Genomföra bolags- och verksamhetsutveckling, äga ...
HABE Management AB
Org.nr: 556867-3775
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena organisations- och verksamhetsutveckling, förändringsarbete, ledarskap och kvalitetsarbete, samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verks ...
Ikigai AB
Org.nr: 556521-1546
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personlig utveckling, utbildning, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, produktion av utbildningsmaterial samt handel och förvaltning av aktier, värdepapper och ...
JP Svensson Holding AB
Org.nr: 556981-1689
Bolaget ska agera som holdingbolag med uppbyggande av varumärken inom drycker samt försäljning, import, export och kontrakts- tillverkning av drycker, samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutvecklin ...
Kaman Konsult AB
Org.nr: 556945-2591
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ledning, organisation och verksamhetsutveckling inom främst industri, handel och offentlig verksamhet, erbjuda tjänster inom skogs- och friluftsnäring, äga och ...
NELAB Nordvästskånes Elentreprenad Holding AB
Org.nr: 556734-3842
Bolaget skall bedriva holdingverksamhet. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
OLA BERGSTRÖM ADVISORY AB
Org.nr: 556630-1239
Bolaget ska bedriva rådgivning inom verksamhetsutveckling och ledarskap.
Raftegard AB
Org.nr: 556553-4483
Bolaget ska bedriva produktion av multimediala produkter genom ljud, bild och text i såväl tryckt som digital form och annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom Human Resource Management: ...
Sofiero Gård AB
Org.nr: 556275-8440
Bolagets verksamhet ska vara drift och verksamhetsutveckling avseende fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Spinrock AB
Org.nr: 556936-0190
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och verksamhetsutveckling, bedriva föreläsningar inom företagsledning och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Velocity Management Group SD AB
Org.nr: 556667-9352
Bolagets skall bedriva tjänster för organisations- och verksamhetsutveckling såsom projektstyrning, strukturförändringar och personalutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Vestikon Holding AB
Org.nr: 556969-3764
Bolaget skall agera holdingbolag samt arbeta med verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Våga satsa AB
Org.nr: 556680-1584
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och företags- och marknadsanalys samt därmed förenlig verksamhet.