Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Hässelby

Accens Competence KB
Org.nr: 969664-3882
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och aktier, konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling såsom ledningssystem och kvalitetsledningssystem samt därmed förenlig verksamhet. Med ledningssystem avses system för le ...
Björn Lindberg Management AB
Org.nr: 556818-6877
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja och utföra konsulttjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer samt därmed förenlig verksamhet.
Botoby AB
Org.nr: 559020-9770
Bolaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet inom IT, affärs- och verksamhetsutveckling, ledarskap, försäljning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även utveckla, sälja och marknadsföra internettjänster s ...
GC Management AB
Org.nr: 556516-0081
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, IT-utveckling och kompetensutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Geton Consulting AB
Org.nr: 556860-6650
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik, arkitektverksamhet och industriteknik. Tjänster ingår exempelvis projektledning, projektering, teknisk utredning, utbildning och verksamhetsutv ...
Högberg Konsulttjänster AB
Org.nr: 556861-3177
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Isurus Management AB
Org.nr: 556722-2848
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ledarskap, affärsrådgivning, produktutveckling, projekledning samt affärs- och verksamhetsutveckling, programutveckling, produktion av digitalt innehåll för digitala mediekanaler, ...
J Lindberg Consulting AB
Org.nr: 556952-2583
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom IT och verksamhetsutveckling. Bolaget ska dessutom bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JJM Consulting & Holding AB
Org.nr: 556744-8823
Bolaget ska bedriva reklamverksamhet, utveckling av varumärken och äga och förvalta bolag och fastigheter, verksamhetsutveckling, marknadsföring, forskning och utveckling inom teknik för internet, sponsorförsäljning till ...
L Herbe AB
Org.nr: 556705-2427
Konsultverksamhet inom IT, verksamhetsutveckling och utbildning avseende projektledning och testledning vid utveckling och implementation av IT-system för i första hand energibolag. Även andra medelstora och stora företa ...
Malfi Management AB
Org.nr: 556932-0673
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, affärsrådgivning, produktutveckling, projektledning, utredning, affärs- och verksamhetsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mikael In Management MIM AB
Org.nr: 556908-9161
Bolaget ska bedriva verksamhetsutveckling, företrädesvis genom personaluthyrning, personalrekrytering och kompetenshöjande tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom inkluderat värdepapper och därmed förenlig verksa ...
Physimage AB
Org.nr: 556775-8957
Bolaget skall bedriva sjukgymnastisk behandling, konsultverksamhet inom ergonomi och neuroradiologi med verksamhetsutveckling och utbildning i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Powertell Electronics AB
Org.nr: 559025-7290
Företaget ska erbjuda elektronikplattformar och systemlösningar för bland annat test, mät, styr och energieffektivisering av fastigheter, industrier, maskiner och fordon. Företaget tillhandahåller även konsulttjänster in ...
Sellcore Futura AB
Org.nr: 556831-9833
Aktiebolaget ska bedriva verksamhetsutveckling med både konsultativa, rådgivande och produktlevererande varor och tjänster inom IT, teknik och media, bygg, trädgård, transport, handel med värdepapper samt därmed förenlig ...
Smörblomman AB
Org.nr: 556766-7653
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ledningsutveckling och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Stefan Gullberg Konsult AB
Org.nr: 556932-3974
Managementkonsulting, rådgivning verksamhetsutveckling, IT och organisationsfrågor samt utbildning och närliggande frågor.