Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Enskededalen

MAWIAN Sweden KB
Org.nr: 969758-0968
Bolagets huvudsakliga verksamhet ska vara att tillhandahålla a) ekonomitjänster b) bolagstjänster c) tjänster för organisationsutveckling d) verksamhetsutveckling och driva kursverksamhet inom områderna e) ekonomi samt ...
Socium AB
Org.nr: 556947-9784
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, reklam-, tv- och filmproduktion, handel med värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Thomas Malmqvist Coach & Konsult AB
Org.nr: 556983-7213
Konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling. Ledarskapsutbildning och strategisk kompetensplanering.Karriärcoaching, coaching för ledare och medarbetare inom näringsliv och offentlig förvaltning. Coac ...
Tommy Roos Affärsutveckling AB
Org.nr: 556713-3946
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult och utbildningsverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling främst inom ekonomi,marknad och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även arr ...
Trygg Projektledning AB
Org.nr: 556741-4197
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, projektledning, kvalitet, upphandling, systemutveckling och tekniskt underhåll samt barnomsorg och utbildningsverksamhet och därmed förenlig v ...
Tulltorgets Handelshus AB
Org.nr: 556824-9196
Bolaget ska verka inom och vidareutveckla affärsverksamheter inom: Bransch: Bemanning&arbetsförmedling 'arbetsförmedling& rekrytering. Anordna&ge stöd, ge handledning, vägledning, samt tillhandahålla konsulttjänster inom ...
Y D Electronic & Computer Systems HB
Org.nr: 916519-2700
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, främst inom områdena informationsteknologo (telekom'data), verksamhetsutveckling (dvs analys och förbättring av företags verksamhet) och IPR såsom patent.