Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Enskede

Adando Styrkraft AB
Org.nr: 556736-7718
Bolaget ska bedriva strategisk och opperativ affärs- och verksamhetsutveckling med tjänster såsom förändrings- och projektledning, ledarstöd och coaching.
Ahlberg Consulting Hälsa & Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556747-7988
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom hälsovårdande branscher bedriva verksamhet inom organisation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och därtill angränsande verksamhet. Bolaget ska även bedriva personaluthyrning sam ...
EcoValue Svenska AB
Org.nr: 556940-2463
Konsultverksamhet inom miljö- och hållbarhetsområdet, geografisk informationshantering, IT samt organisations- och verksamhetsutveckling.
Improva KB
Org.nr: 969765-5927
Mekanisk konstruktion, Lönsamhetskalkylering och- utveckling, inköpsutveckling, produktkalkyler, verksamhetsutveckling, byggverksamhet.
Jenny W Kallerman AB
Org.nr: 556992-6990
Rådgivning och konsultation inom juridik, affärs- och verksamhetsutveckling strategi.
JeP Konsult AB
Org.nr: 556599-2673
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom övergripande IT-frågor såsom IT-visioner, IT-strategier, systemförvaltning, samt processtyrning med stöd av IT och då särskilt administrativa processtyrningsfrågor, verksamhet ...
Kristofer Ottosson AB
Org.nr: 556949-1185
Aktiebolaget ska bedriva ledarskapsutveckling, ledarutveckling, utbildning inom ledarskap och personlig utveckling samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva friskvård, motionsverksamhet, utbildnings- oc ...
Leinder Konsult AB
Org.nr: 556565-4737
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, Informationssystem och Informationsteknik samt äga och förvalta aktier i andra bolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lighthouse Stockholm AB
Org.nr: 556949-8933
Företaget skall bedriva kliniskt psykologarbete, samt tjänster riktade mot företag, till exempel föreläsningar, utbildningar och verksamhetsutveckling. Företaget kommer även utveckla produkter och applikationer med psyko ...
Nordisk Inköpspartner AB
Org.nr: 556975-2206
Företaget ska bedriva konsultation och rådgivning inom upphandling, inköp, försäljning, handel, import, verksamhetsutveckling samt ekonomiadministration. Vidare ska bolaget även bedriva utvärdering av produkter och tjäns ...
Original position AB
Org.nr: 559015-5502
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och rådgivning inom affärs- och verksamhetsutveckling, marknadsföring och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
ReValuate Sverige AB
Org.nr: 556920-4448
Bolaget ska bedriva konsultation och rådgivning inom upphandling, inköp, försäljning, ekonomiadministration och verksamhetsutveckling. Vidare ska bolaget även bedriva utvärdering av produkter och tjänster som kan komma a ...
SOW Consulting AB
Org.nr: 559038-5984
Rådgivande inom verksamhetsutveckling av IT, innefattande IT-strategi, IT-ledning, IT-govermance, IT-planering, IT-organisation och IT-projekt.
Stureby Data AB
Org.nr: 556567-5435
Bolaget skall bedriva försäljning av konsulttjänster och utbildning för verksamhetsutveckling och systemutveckling för industri-, tjänste- och dataföretag, statliga myndigheter och verk samt handel med värdepapper.
Vayamos AB
Org.nr: 559014-8580
Aktiebolaget ska i SVerige och Europa tillhandahålla konsult- tjänster inom verksamhetsutveckling med fokus på it, förändringsledning, projektledning och management for hire och därmed förenlig verksamhet.