Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Enköping

AddBridge AB
Org.nr: 556602-7081
Föremålet för bolagets verksamhet är att: Äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamh ...
EM Karlsmyr AB
Org.nr: 556931-3645
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom HR, ledarskap, KBT, verksamhetsutveckling och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva förvaltning av fastigheter och kapital samt därmed förenlig v ...
Fairey Consult & Trade AB
Org.nr: 556805-8068
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende affärs-, verksamhetsutveckling, it och telekommunikation. Konsultationer avseende utlandsetableringar. Import och export av varor och tjänster avseende livsmedel, möbler, he ...
Getuna Konsult AB
Org.nr: 556622-8382
Bolaget skall bedriva företags- och verksamhetsutveckling, handel med värdepapper samt fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mälardalen It-spine AB
Org.nr: 556885-8921
Aktiebolaget ska bedriva specialistkompetens inom ryggkirurgi och traumatologi. Konsulttjänster och utbildningar inom medicinsk informatik, ledarskap, projektledning, it-strategier, verksamhetsutveckling, medicinska bedö ...
Resilienta Kommunikation & Utveckling AB
Org.nr: 556931-7471
Företaget ska utföra konsulttjänster, utbildning, produktutveckling samt process- och projektledning. Bolaget kommer att verka inom entreprenörskap, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, kommunikation, landsbyg ...
Single Loop Security AB
Org.nr: 556943-9267
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning av tjänster inom informationsteknik, projektledning och verksamhetsutveckling samt handel med hårdvara och mjukvara inom informationsteknik samt därmed förenlig ver ...
Vija Konsult AB
Org.nr: 556873-1151
Bolaget ska driva konsultverksamhet med inriktning på projektledning och styrning, affärs- och verksamhetsutveckling samt musik- och konsertproduktion och därmed förenlig verksamhet.