Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Enebyberg

Axium AB
Org.nr: 556713-5560
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom företagsledning och verksamhetsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
Dirigus AB
Org.nr: 556131-3742
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet inom områdena redovisning, ekonomistyrning, verksamhetsutveckling, personalutveckling, företagsledning och internrevision. Företaget skall också bedr ...
Grafant AB
Org.nr: 559020-7337
Konsultation inom verksamhetsutveckling och utbildning.
KZ Solutions AB
Org.nr: 556690-3265
Bolaget ska äga och förvalta aktier i andra bolag, bedriva konsultativa tjänster avseende verksamhetsutveckling samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
LIMK AB
Org.nr: 559005-7617
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bl a rekrytering, sociala medier, föredragsverksamhet och verksamhetsutveckling
Mind & Space AB
Org.nr: 556988-4058
Bolaget erbjuder tjänster i form av rådgivning och kompetensutveckling och genomförande inom verksamhets- och organisationsutveckling. Med verksamhetsutveckling avses strategisk planering, affärsutveckling och försäljnin ...
Neque AB
Org.nr: 556670-9316
Bolaget ska bedriva verksamhet genom att tillhandahålla konsulttjänster inom produktionsledning, verksamhetsutveckling, information och PR samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
SeeCure HB
Org.nr: 969665-9441
Konsultverksamhet och projektledning avseende företags- organisation, verksamhetsutveckling samt analyser och utveckling av grupper och samarbete. Projektuppdrag inom information och marknadsföring. Event och arrangemang ...