Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Ekerö

AB Stolk & Co
Org.nr: 556908-8973
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning inom IT, produktutveckling inom metod- och applikationsstöd, IT-revision, ekonomistyrning, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Digital Brothers AB
Org.nr: 556807-7621
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, verksamhetsutveckling, marknadsföring och hälsovård samt därtill hörande verksamhet.
LjustNu Konsult AB
Org.nr: 556998-6887
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom belysningsplanering och energioptimering. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, coaching, personlig utveckling och projektledning. Bolaget komm ...
Lumano AB
Org.nr: 556587-5787
Bolagets verksamhet är konsultverksamhet, rådgiving och utveckling inom informationsteknik och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Necesse Management AB
Org.nr: 556697-6808
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områden ekonomi, ledning och verksamhetsutveckling.
PGH Management AB
Org.nr: 559036-4724
Konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
R Wiedenborg AB
Org.nr: 556986-9075
Bolaget skall bedriva management consulting, utvecklingsverksamhet, projektledning, uthyrning av personal samt utveckling av IT- och övriga stödsystem inom företagsledning och verksamhetsutveckling gentemot industri-, pr ...
Schill Resurs AB
Org.nr: 556974-9384
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom företagsledning och'organisations-verksamhetsutveckling samt erbjuda interima bemanningstjänster och därmed annan förenlig verksamhet.
Stafsunds gård AB
Org.nr: 556949-9642
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva entreprenadverksamhet och fastighetsunderhålltjänster, försäljning av jordbruksprodukter, djur och livsmedel, maskiner, uthyrning av rum, bostäder och lokaler, konsult ...
Struktor AB
Org.nr: 556951-2394
Konsultverksamhet inom affärsstrategi och verksamhetsutveckling.
Universal Holding Sweden AB
Org.nr: 556874-6167
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, dotterbolag, aktier och andra finansiella instrument, konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.