Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Borlänge

Aeemlin AB
Org.nr: 556896-9314
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling, innovationsutveckling och testledning. Bolaget ska även handla med hantverk, hobby, kläder och skor. B ...
Coractic AB
Org.nr: 556907-8321
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling och management samt äga, utveckla och förvalta fast och lös egendom, och idka därmed förenlig verksamhet.
Evidera AB
Org.nr: 556878-4440
Bolaget ska bedriva 'konsultingutbildning inom organisation, verksamhetsutveckling och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
heltal consulting AB
Org.nr: 556793-7536
Bolaget skall, med fokus på IT-området, erbjuda konsulttjänster i form av utredningar, projektledning, verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Kraftplan AB
Org.nr: 556980-5004
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, företagsutveckling och ledarskap, samt äga, förvalta och utveckla fast och lös egendom, och idka därmed förenlig verksamhet.
Mobile Order Sweden AB
Org.nr: 556966-6760
Företaget ska bedriva försäljning, utveckling och förmedling av mobila betalningslösningar till restaurangbranschen. Det kommer även förekomma tjänster som försäljning av reklam, mjukvaru- produkter, konsulttjänster för ...
Myrtall AB
Org.nr: 556854-7375
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet så som utbildning, rådgivning och föreläsningar i syfte att underlätta affärsrelationer mellan Kina och Sverige. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom HR, försäljning, aff ...
NOWTIME AB
Org.nr: 556727-6448
Konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet
Projectify AB
Org.nr: 556771-1709
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom IT-projektledning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och systemutveckling samt handel med värdepapper.
Qivo AB
Org.nr: 556862-6971
Företaget skall bedriva konsultverksamhet i form av affärsutveckling, ledarskap, organisations och verksamhetsutveckling, förändringsarbete, projektledning, utbildning, upphandlingsstöd. Kvalitetsrevisioner.
Schelin Ledning & Utveckling AB
Org.nr: 556625-6680
Bolaget skall bedriva konsultation inom IT samt affärs och verksamhetsutveckling avseende utredning, strategi, ledning och styrning, projektledning, framtagande av krav på IT- lösningar samt övrig förenlig verksamhet. Bo ...
Swedish Empowerment Center Ek. för.
Org.nr: 716457-0058
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna bereds arbete. Nämnda syfte uppnås genom att föreningen via utbildning, projektverksamhet och handl ...
T For Q AB
Org.nr: 556648-8275
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom kvalitet, miljö, ledarskap och verksamhetsutveckling, rådgivning och stöd vid införandet av verksamhets-, kvalitets- och miljö- ledningssystem, nulägesanalyser ...
Upool Apoteksbemanning AB
Org.nr: 556763-6427
Bolaget skall bedriva bemanning och verksamhetsutveckling inom hälsa, rådgivning och läkemedelsdistribution samt att äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.