Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Borås

City Online GT AB
Org.nr: 556932-7793
Företaget ska driva en e-handelsportal på internet och med det förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom IT, telecom, verksamhetsutveckling, processutveckling samt utbildning.
Exekutiv Sverige AB
Org.nr: 556461-5648
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Flexipunkt AB
Org.nr: 556919-4052
Bolaget ska bedriva konsultationer inom verksamhetsutveckling, utveckling och försäljning av programvara till företag och ideella föreningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
H5 Förnyelsbyrå AB
Org.nr: 556970-4371
Företaget skall bedriva verksamhet inom företagsutveckling. Företaget skall sälja managementkonsulttjänster och utveckla datasystem för främst små- och medelstora företag oberoende bransch. Konsulttjänsterna täcker affär ...
it-boys AB
Org.nr: 556845-1222
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva personaluthyrning, datakonsultverksamhet, datautbildning, verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Jonas Böös Consulting AB
Org.nr: 556816-0641
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom projekt- ledning, ledarskap, affärs- och verksamhetsutveckling, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Mer Värde Nu AB
Org.nr: 559000-5848
Konsulttjänster inom ledar- och verksamhetsutveckling.
Mesch Management Consulting AB
Org.nr: 559023-8571
Konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling, riktat till logistikintensiva företag, och därtill förenlig verksamhet. Aktiebolagets verksamhet skall därutöver bestå av förvaltning av värdepapper och därtill förenlig ...
OPRIME AB
Org.nr: 556872-1962
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med resultat- och löns genom verksamhetsutveckling. Utveckling av ledningssystem samt administrativa och operativa processer rörande produktivitet, effektivitet, kapitalrationalise ...
Optimal Marketing i Borås AB
Org.nr: 556964-5145
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultationer med inriktning på marknadsföring, projektledning, event och försäljning. Bolaget ska även föreläsa inom marknadsföring verksamhetsutveckling. Bolaget kan bedriva ha ...