Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Billdal

Allind AB
Org.nr: 556966-3924
Aktiebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom Human Resources Management och verksamhetsutveckling. Utbildning och utveckling, rådgivning samt interims uppdrag inom HR och sjukvård.
Changepilots Stockholm AB
Org.nr: 556686-0176
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra konsultativa tjänster inom verksamhetsutveckling och kommunikation till stora företag, koncerner och s.k. startups (nystartade innovationsbolag), äga och handla med värdepa ...
Pikespeak AB
Org.nr: 556854-0537
Konsultverksamhet avseende ägarfrågor som köp, försäljning och styrning av bolag, företagsledning och verksamhetsutveckling samt förvaltning av värdepapper.
PreSoft Consulting AB
Org.nr: 556712-7138
Bolaget skall bedriva konsultationer inom management och verksamhetsutveckling, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Zint Consulting AB
Org.nr: 556835-8856
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultation inom organisations- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom.