Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Askim

A Skafte Management AB
Org.nr: 556863-9602
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom verksamhetsutveckling och företagsekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Askimsviken AB
Org.nr: 556929-6774
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom IT med kommunikation, nätverk, infrastruktur, säkerhets- och programutveckling samt verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ä ...
Convoco AB
Org.nr: 556696-3442
Bolaget skall bedriva projektledning och verksamhetsutveckling företrädesvis inom systemimplementering, dessutom förvalta värdepapper och övrig lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dynamic Urge AB
Org.nr: 556887-4423
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, projektledning och utbildning inom verksamhetsutveckling, management, affärsutveckling, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling och industriteknik dataprogrammering och u ...
First of July AB
Org.nr: 556982-4484
Bolaget utför internationell affärsverksamhet. Bolaget skall sälja tjänster inom affärs- företags- och verksamhetsutveckling samt dessutom utföra handel med aktier samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall köpa, til ...
Kvadrin Konsult AB
Org.nr: 556883-9921
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet, styrelsearbete och rådgivning till organisationer med nationell och internationell verksamhet. Konsultverksamhet inom byggnadssektorn avseende arkitektur inklusive tillgängli ...
Lejongruppen i Göteborg HB
Org.nr: 969769-5634
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, marknadsföring, kommunikation, administration, rekrytering och IT support. Transport. Event arrangemang. Export, import, tillverkning och försäljning av ...
Move 4 Change AB
Org.nr: 556975-6793
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, friskvård, underhållning, utbildning inom områdena ekonomi, organisation och psykologi, samt därmed förenlig verksamhet.
Pelag AB
Org.nr: 556895-7822
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informationstekno- logi och verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Shishoo Consulting AB
Org.nr: 556637-8245
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fiber- och textilbranschen samt rådgivning beträffande strategifrågor kring verksamhetsutveckling och forskning och utveckling samt därmed förenlig verksamhet.