Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Älta

Anna Strandberg Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556739-8879
Bolaget ska bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet inom företagsledning och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Astrea Consulting AB
Org.nr: 556750-5358
Bolaget skall vara konsultverksamhet inom området personlig effektivitet, personlig utveckling, organisations- och verksamhetsutveckling. Verksamheten omfattar även karriärådgivning, mentorskap, coaching och därmed fören ...
CONECTO TRADING COMPANY HANDELSBOLAG
Org.nr: 916602-1551
Konsulverksamhet inom: - Management ("chef att hyra", "projektledare att hyra, organisation- och verksamhetsutveckling). - Human capital (kompetensutveckling, rekrytering, stresshante ring, grupp- och teamutveckling) IT ...
Graspit AB
Org.nr: 559017-8777
Konsultverksamhet och rådgivning inom IT, system-, teknik- och verksamhetsutveckling. Skrivande, författande, textproduktion och bearbetning, publicering, utgivning, och försäljning av litterärt material och övrig media. ...
Gunnar Alinder Consulting AB
Org.nr: 556825-1358
Företaget erbjuder konsulttjänster och produkter inom IT, verksamhetsutveckling, urval, upphandling och projektledning samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom bedriver företaget handel och förvaltning av värdepapper oc ...
Panitco AB
Org.nr: 556872-8082
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet och konsultuthyrning inom områdena systemutveckling, projektledning, verksamhetsutveckling och redovisning, samt försäljning av hård- och mjukvara inom IT, heme ...
PROLEGRO AB
Org.nr: 556786-7469
Bolagets verksamhet skall vara fastighetsservice och fastighetsförvaltning. Bolaget skall också arbeta med upphandling, projektering och projektledning inom byggområdet. Bolaget skall arbeta med takmålning, byggnadsställ ...
QBIT Consulting AB
Org.nr: 556938-3838
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning, affärs- och verksamhetsutveckling inom informationsförsörjning och informationshantering, bedriva värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka d ...
Sandebree Backéus AB
Org.nr: 556705-3177
Bolaget ska främst driva verksamhet inom finansiell rådgivning, process- och verksamhetsutveckling. Bolaget ska även vara verksamt inom film, musik och ljudproduktion samt äga och förvalta fast och lös egendom, däribland ...
Schoug Verksamhetskonsult AB
Org.nr: 556976-1421
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Stefan Roos Konsult AB
Org.nr: 556933-2470
Konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling och därtill hörande verksamhet
Sustento Consulting AB
Org.nr: 556745-0852
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling gällande data- och informationshantering i processer, affärssystem och systemteknikrelaterade frågor. Konsultation och projekt ...
Suventa Consulting AB
Org.nr: 556932-1093
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom finansiell rådgivning avseende risk, analys samt verksamhetsutveckling och därmed likvärdig verksamhet. Företaget ska även förvalta värdepapper samt köpa, sälja och förvalta f ...
Ulf Törnqvist Consulting AB
Org.nr: 556602-5671
Bolaget har till sitt föremål för sin verksamhet att bedriva konsualtverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och IT-utveckling, för kunder ge beställarstöd avseende avseende uppdragsstyrning, projektledning, kvali ...