Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Vaxholm

Optimex Ventilation & Miljöteknik AB
Org.nr: 556313-1803
Bolagets verksamhet skall bestå av produktion och marknadsföring av produkter och tjänster inom ventilations-, el-, tele-, data-, och mediateknik samt värmeförsörjning och god inomhusmiljö, främjande och tillämpning av e ...
Werle Ventilation & Bygg AB
Org.nr: 559010-6448
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara arbete och konsultation så som service, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation inom ventilation och bygg samt därmed förenlig verksamhet.