Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Västra frölunda

Ajosa AB
Org.nr: 556430-5778
Bolaget skall: Bedriva charterverksamhet samt administrativa konsultationer. Exportera och importera städ- saneringsprodukter för in- och utomhusbruk. Exportera och importera livsmedel och hushållsprodukter. Försäljning, ...
Elinzity AB
Org.nr: 556694-5878
Bolagets verksamhet är tjänsteutförande av el, ventilation, styr- och regleringsservice inom byggbranschen.
Erlingstam Fastighetskonsult HB
Org.nr: 969660-6749
Drift och underhåll av fastigheter, el, värme, ventilation och ombyggnader.
Eveco Trading AB
Org.nr: 556354-5382
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljande och konsulterande verksamhet inom energi-, ventilation-, komfort- och klimattekniskt område, inom och utom Sverige, samt idka handel med värdepapper och ...
JE Ventilation AB
Org.nr: 556816-5921
Bolaget skall bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom ventilation, el- och byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Kaj Sahlberg Ventilation AB
Org.nr: 556509-1930
Bolaget skall driva ventilationsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Knippla & Kullaviks Ventilation AB
Org.nr: 556577-6928
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad inom snickeri och ventilation, industristädning, fastighetsservice, förvalta värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kungstens Ventilation AB
Org.nr: 556375-6005
Bolaget skall bedriva konstruktion och montering av ventilationsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Mica - El Styr & Regler Service AB
Org.nr: 556728-4244
Aktiebolagets verksamhet ska vara att installera och reparera el, ventilation, VVS samt importera, exportera, köpa, tillverka och försälja material inom el och VVS samt utföra besiktningar och förvalta fastigheter.
MODBO AB
Org.nr: 556782-4965
Bolaget ska bedriva verksamhet med tjänsteutförande av el, ventilation, styr- och regleringsservice inom byggbranschen. Vidare ska bolaget äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Protronic AB
Org.nr: 556338-4568
Bolaget skall konstruera, utveckla, tillverka och försälja miljövänliga produkter med lågt energibehov, tillhandahålla komponenter för industriella applikationer samt utföra tjänster inom sektorn för gassensorer, ventila ...
R Mellqvist Ventilation AB
Org.nr: 556469-0021
Bolaget skall bedriva, konsulterande verksamhet inom venlilation, samt service och underhåll av ventilationsanläggningar, samt därmed förenlig verksamhet.
Ren Ventteknik i Göteborg AB
Org.nr: 556941-5069
Bolaget skall bedriva helhetslösningar inom ventilation såsom injustering, montage, rengöring, OVK, energieffektivisering av ventilationssystem samt därmed förenlig verksamhet.
VVS Teknik Ventilation i Krokslätt AB
Org.nr: 556637-0499
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom VVS- och ventilationsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.