Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Västerås

Besiktningsterminalen Group-1 AB
Org.nr: 556949-2993
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förmedling av tjänster inom fastighetsbranschen såsom överlåtelsebesiktningar, entreprenadbesiktningar, installationsbesiktningar (VVS, Plåt, El, Ventilation), utredningar ...
Ebes Ventilation i Västerås AB
Org.nr: 556729-0746
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom fastighetsbranschen bedriva konstruktions- installations- och serviceverksamhet för ventilation- kyla- e- fastighetsautomation samt energibesparande åtgärder i kunders fastig ...
Hökens Ventilation AB
Org.nr: 556967-9516
Bolaget ska driva ventilationsverksamhet, samt utföra konsult- ationer inom ventilationsbranschen och därmed förenlig verksam- het.
Irsta Ventilationsservice AB
Org.nr: 556627-5896
Bolaget skall bedriva försäljning och service inom affärsområdena ventilation och kyla, ombyggnationer av styr- och reglerutrustningar inom ventilationsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
JONSSON & BRANDT VENTILATION O VVS AB
Org.nr: 556393-0253
Bolaget skall bedriva montage av ventilation och VVS och därmed förenlig verksamhet.
Jägervalls Bleck & Plåt AB
Org.nr: 556902-3400
Bolaget skall bedriva verksamhet inom plåtslageri, bygg och ventilation och därmed förenlig verksamhet.
Lindström Sandqvist Fastigheter AB
Org.nr: 556768-3494
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt utföra arbeten inom bygg, ventilation, el och vvs och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Kyl & Ventilation AB
Org.nr: 556661-2759
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service av kyl-, värme-, ventilations-, vitvaru-, elektronik- och kontors- utrustningar, försäljning, installation och service av fastighetstekniska utrustningar och inst ...
Optimerad Ventilation i Mälardalen AB
Org.nr: 556588-8095
Bolaget skall bedriva injustering, OVK och energi-besiktningar och service av ventilationsansläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Industri Mitt AB
Org.nr: 559011-6884
Aktiebolaget ska bedriva installation, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stegia AB
Org.nr: 556417-9678
Bolaget skall bedriva konstruktion, försäljning och utveckling av elektronik, programvara och elektromekanik samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall bedrivas inom följande brancher: Asynkronmotorer, Au ...
Styr & Energiteknik Mälardalen AB
Org.nr: 559014-2401
Aktiebolaget ska utföra service- och installationsarbeten inom styr- och regler gällande ventilation och värme, besiktningsuppdrag och energiutredningar samt bedriva projektering och konstruktion av styr- och reglerinsta ...
Torgil Stark Konsult AB
Org.nr: 556939-3654
Konsult-och utbildningsverksamhet inom områdena ventilation- och energiteknik.
Ventilation & Comfortteknik i Mälardalen AB
Org.nr: 556944-4465
Bolaget ska bedriva montage av ventilation och besiktning av ventilation samt därmed sammanhängande verksamhet.