Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Vällingby

PN Ventilation AB
Org.nr: 556840-4809
Bolaget ska bedriva ventilations service samt installation och därmed förenlig verksamhet.
Servicesidan AB
Org.nr: 556919-0936
El, VVS, ventilation, bygg, mark och trädgård, fastighetsförvaltning samt fastighetsrelaterade stödtjänster. Konsultverksamhet och uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
Stema Ventilation AB
Org.nr: 556236-1070
Bolaget skall utföra installation och service avseende ventilationsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Team 08 Ventilation AB
Org.nr: 556749-1146
Bolaget skall bedriva ventilations- och byggentreprenad inklusive montering, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Tempeff AB
Org.nr: 556885-0621
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och distribution av energiåtervinningsutrustning inom ventilation samt därmed förenlig verksamhet.