Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Tungelsta

AE GRUPPEN AB
Org.nr: 556797-3309
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service inom ventilation samt städverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
PSE i Stockholm AB
Org.nr: 556959-3279
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området värme, ventilation, sanitet och kyla samt eltekniska installationer in styr- och reglerteknik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Säker Eld & Ventilation i Stockholm AB
Org.nr: 556979-5114
Bolaget ska bedriva sotningsrörelse, ventilationsservice, försäljning av eldstäder, fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Vent & Miljö Gruppen i Haninge KB
Org.nr: 969650-3219
Ventilation och sanering.