Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Trollhättan

Premier Service Sverige AB
Org.nr: 556495-2017
Bolagets verksamhet är att utföra infrastrukturella tjänster i anslutning till kunders produktionsprocess såsom industrirengöring, avlackering, hantering av emballage och varor, underhåll av fastighets- och mediasystem p ...
Spikbussen fastighetsjour AB
Org.nr: 556692-2588
Bolaget skall bedriva reparation och installation av el, VVS, ventilation och bygg samt äga och förvalta lös och fast egendom.
Svensk Luft och Miljöteknik AB
Org.nr: 556632-8398
Bolagets verksamhet ska vara service och underhåll inom ventilation såsom funktionskontroll, injustering av värme, kyla och ventilation, utredningar och mätningar av luftomsättning och ventilationseffektivitet, årsavtal ...