Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Sundsvall

Air Green Sweden AB
Org.nr: 556980-5517
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och tillverkning av byggtekniska lösningar inom bl.a. ventilation och värme samt därmed förenlig verksamhet.
Csent Plåt & Ventilation AB
Org.nr: 556888-2376
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggnation och ventilation, försäljning av träpellets, spånprodukter, smörjmedel och kemtekniska produkter, vidare skall bolaget äga och förvalta fastigheter och värdepapp ...
Energi & Climat Ventilation i Sundsvall AB
Org.nr: 559024-4884
Bolaget skall bedriva ventilationsarbeten, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Flexiv ventilation & plåt AB
Org.nr: 556719-3577
Bolaget skall utföra ventilations- och byggplåtsarbeten, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Flexiv Ventilation & Plåt T Josefsson AB
Org.nr: 556537-5655
Bolaget skall bedriva byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Levande Filter Sundsvall International AB
Org.nr: 556915-8966
Bolaget skall bedriva konsultationer inom ventilation och miljöutveckling, bolaget skall även bedriva installation av levande filter och handel med företrädesvis textilier samt därmed förenlig verksamhet.
Miljöventilation i Mellannorrland AB
Org.nr: 556748-3374
Bolaget skall bedriva entreprenad inom området ventilation, el, styr och övervakning, försäljning och service av ventilations- produkter och därmed förenlig verksamhet.
Nexwell AB
Org.nr: 556981-7371
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva försäljning och service av automatik för värme och ventilation, tillverknings-, underhålls-, drifts- och övriga ingenjörstjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Sidsjö Energikonsult AB
Org.nr: 556960-7640
Konsultverksamhet inom energi och ventilation. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter.
Sotning Ventilation Service (SVS) AB
Org.nr: 556911-6246
Bolaget skall bedriva rengöring och service av eldstäder, rökkanaler och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
SWBAB Ventilation & Skorsten AB
Org.nr: 556287-8735
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom värme, ventilation, fastighet och byggnadsteknisk service. Köpa äga och förvalta fastigheter. Idka manufakturhandel inom ovannämnda verksamhetsområden samt därmed förenlig verks ...
Teknisk Fastighetsservice i Norrland AB
Org.nr: 556473-3102
Bolaget skall bedriva service och installation av värme-, ventilation- och kylanläggningar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ventilation o Akustikmontage AB
Org.nr: 556315-3849
Bolaget skall bedriva installation och försäljning av ventilations- och akustikanläggningar samt förvaltning av fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.