Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Strängnäs

Aega echo energiprodukter HB
Org.nr: 969757-1629
Import, förädling och försäljning av VVS-produkter samt importera värmepumpar i halvfabrikat för vidareförädling och försäljning. Importera och vidareförsälja annan utrustning för värmedistribution såsom pumpar, fläktar, ...
Lobeca AB
Org.nr: 556539-0167
Bolaget skall bedriva ventilationsrensning, sakkunnighets- besiktningar inom eldstäder' rökkanaler och ventilation, uthyrning av fritidsboende, redovisningstjänster, datasupport, bedriva skogsvård samt därmed förenlig ve ...
Mälardalens Bygg & Ventilation AB
Org.nr: 556809-5367
Bolaget ska bedriva försäljning och montage av ventilationssystem samt diverse samrelaterade byggarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Nordiska Klimatfabriken AB
Org.nr: 556975-8625
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter avsedda att främja och förbättra inomhusklimat vad gäller ventilation, värme och energibesparing och därmed förenlig verksamhet samt äga och förva ...
RPM Teknik AB
Org.nr: 556830-3787
Bolaget skall bedriva energideklaration, energiåtervinning, ventilation, energirådgivning, konsultverksamhet, komfortteknik, värme och kyla, ventilation installation och ombyggnationer samt därmed förenlig verksamhet.
Strängnäs Ventilationsservice KB
Org.nr: 969650-3607
Service och montering av ventilation.