Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Linköping

AB mark bygg och uthyrning i Linköping
Org.nr: 556717-2183
Aktiebolaget ska bedriva markarbete dränering, plattsättning, stensättning, grävning, trädgårdsarbete, stubbfräsning, uthyrning av grävare, hjullastare, verktyg inom bygg och mark, tak, byte av fönster, snickerier, taklä ...
Imtech Ventilation Östergötland AB
Org.nr: 556510-3933
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva totalinstallation inom el, VS, kyl- och ventilationsbranscherna, försäljning av ventilationsanläggningar och övrigt ventilationsmaterial, ventilations- och byggplåts ...
Klimat och Värmeservice Öst AB
Org.nr: 556906-0956
Bolaget skall bedriva installations- och handelsrörelse inom värme, klimat, el, ventilation och sanitetsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
LINTEK Installationskonsult AB
Org.nr: 556525-6103
Bolaget skall bedriva konsultationer, utbildning och projektledning inom värme, ventilation, sanitet, energi, el och miljö ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LR Konsult och Installation i Linköping AB
Org.nr: 556451-6101
Bolaget skall bedriva konsult- och installationsföretag vad beträffar inomhusmiljö och klimat samt därmed förknippade byggnadskonstruktioner.
Nitel AB
Org.nr: 556645-2693
Bolaget ska bedriva installation och service av el-, tele-, data- och kylanläggningar och ventilation, byggnation samt fastighetsservice och försäljning, konsultation inom dessa områden, förvaltning av fast och lös egend ...
Sandbäcken Invest AB
Org.nr: 556937-0207
Aktiebolaget ska bedriva installations-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation jämte därmed förenlig verksamhet.
Sandbäcken Utveckling AB
Org.nr: 556469-9956
Bolaget skall bedriva installation-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Industri Syd AB
Org.nr: 559031-0644
Aktiebolaget ska bedriva installations-, service- och konsult- verksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Göteborg AB
Org.nr: 556909-3619
Aktiebolaget ska bedriva installations-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Jönköping AB
Org.nr: 556842-2918
Bolaget ska bedriva installations-, service- och konsult- verksamhet inom VVS och ventilation jämte därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Linköping AB
Org.nr: 556583-0568
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva installations-, service- och konsult- verksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Visby AB
Org.nr: 559025-2671
Aktiebolaget ska bedriva installations-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Västerås AB
Org.nr: 559018-5681
Aktiebolaget ska bedriva installations-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Växjö AB
Org.nr: 556596-6818
Bolaget skall bedriva installation, service och konsultverksamhet inom VVS och ventilation och därmed förenlig verksamhet.
Stångå Förvaltnings AB
Org.nr: 556634-4403
Bolaget skall bedriva installations-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stångå Rörservice AB
Org.nr: 556583-0543
Bolaget skall bedriva installations-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Syre Vent AB
Org.nr: 556901-1439
Bolaget ska bedriva installation, underhåll och försäljning inom ventilation och luftkonditionering och därmed förenlig verksamhet.
Torpheimer i Linköping AB
Org.nr: 556934-3832
Bolaget skall bedriva entreprenad- serviceverksamhet inom bygg- sektorn med inriktning mot ventilation och rör samt därmed förenlig verksamhet.
WTC-MACRO Scandinavia AB
Org.nr: 556959-6108
Aktiebolaget ska bedriva projektering, tillverkning, försäljning och konsultverksamhet inom miljö, vatten, vattenrening, föroreningar, luft, ventilation, biologiskt avfall och till- verkning av biogas, konsultverksamhet ...