Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Landskrona

Kjell's Ventilation AB
Org.nr: 556515-5800
Bolaget ska bedriva ventilationsverksamhet.
Nordvästra Skånes Ventilation AB
Org.nr: 556645-1778
Bolaget skall bedriva installationer av ventilations- och luft- behandlingsenheter samt underhåll av dessa och därmed förenlig verksamhet.
VEKSAB ventilation AB
Org.nr: 556930-0352
Bolaget skall bedriva konstruktions-, installations- och serviceverksamhet inom miljö- och energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.