Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Huddinge

Bo R Karlsson AB
Org.nr: 556881-3082
Aktieblaget ska bedriva ventilationsentreprenader, fastighets- service, fastighetsförvaltning och konsultation inom ventilation och fastighetsservice.
E & E Ventilation Stockholm AB
Org.nr: 556704-0869
Bolaget skall bredriva installation och service av ventilationsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
EKGS Ventilation AB
Org.nr: 556873-4171
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva ombyggnation samt service av fastigheter, elinstallationer, styr och regler, rörinstallationer, ventilationsombyggnader samt entreprenader, energioptimering samt förvaltning. Vida ...
Fredrik Sydhoff AB
Org.nr: 556915-9733
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tekniskt utvecklingsarbete, teknisk konsultation, produktuveckling och design framför allt inom områdena byggnadsteknik, inredning, miljö- och energiteknik såsom akustik, ...
Hammardal bygg & VVS AB
Org.nr: 556605-5728
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet samt äga och förvalta fastigheter. Aktiebolaget ska även bedriva verksamhet inom VVS (värme, ventilation och sanitet).
Huddinge Maskinservice AB
Org.nr: 556811-6346
Bolaget ska bedriva service av värmepumpar. Översyn av kyla, värme och ventilation.
Itecon AB
Org.nr: 556921-0213
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom värme, ventilation, sanitet, energiteknik samt därmed förenlig verk- samhet.
Jan Sandell VVS AB
Org.nr: 556498-7419
Bolaget skall bedriva VVS-service, underhållsservice av värme, ventilation och sanitet. Köp och försäljning av nämnda produkter samt konsultverksamhet inom nämnda verksamhetsområde och därmed förenlig verksamhet.
ML VVS AB
Org.nr: 556865-5533
Bolaget ska bedriva rörinstallationer och konsultverksamhet inom värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Optimal Byggservice, Bröderna Westin HB
Org.nr: 969685-9058
Byggverksamhet innehållande bygg-, ventilation-, el- och vvs-arbeten.
Paraplyet El och Ventilation AB
Org.nr: 556309-2393
Bolaget skall driva installationsrörelse inom branscherna för el och ventilation jämte därmed förenlig verksamhet.
PNE Tech AB
Org.nr: 556910-7807
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg, golv el, rör, kyla och ventilation och därmed förenlig verksamhet.
R Carlsson Ventilation AB
Org.nr: 556806-4389
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka verksamhet inom fastighets-, vvs-, ventilations- och byggbranschen. Upphandling av mark och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Riddarboden AB
Org.nr: 556748-6617
Bolaget ska utföra elinstallationsarbeten och elservice, bygg- och fastighetsservice, såsom snickeri, VVS och ventilation, installationsservice av el, tele, data och larm, bilstereomontering samt försäljning av material ...
Stockholms bygg och isolering HB
Org.nr: 969749-8088
Verksamheten är ventilation, isolering samt kallt och varmt vattenrörisolering, och vi har specialister på nästan allt inom bygg.