Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Höör

BPV-Norr AB
Org.nr: 556727-4146
Bolaget skall bedriva ny- och ombyggnation av en- och flerfamiljshus, plåtarbeten, försäljning och installation av ventilation, köp och förvaltning och försäljning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BPV-Syd AB
Org.nr: 556727-2017
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ny- och ombyggnation av en- och flerfamiljhus, plåtarbeten, försäljning och installation av ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsskötsel och Underhåll i Skåne AB
Org.nr: 556383-1816
Bolaget skall bedriva underhåll och skötsel av fastigheter, ventilation, el och VVS installationer och fastighetsförvaltning, projekterings- och byggnadsverksamhet samt därmed sammanhängande verksamhet.
Sätofta Bleck & Plåtslageri AB
Org.nr: 556701-3759
Bolaget skall bedriva plåtslageriarbeten samt ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
TSI Bygg & Ventilation AB
Org.nr: 556880-2002
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och ventilationsarbete samt annan därmed förenlig verksamhet.