Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Hägersten

Aktiebolaget JW Ventilation Stockholm
Org.nr: 556319-7218
Bolaget skall bedriva ventilationsverksamhet och isolering av ventilationskanaler ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Be Ce Vent & Plåt AB
Org.nr: 556738-4143
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra arbeten och konsultationer inom bygg med inriktning mot ventilation och plåt jämte därmed förenlig verksamhet.
Chemiclean Systems AB
Org.nr: 556539-5810
Bolaget skall utföra rengöring och korrosionsbehandling av vattenburna kyl- och värmesystem samt'filterventilation i fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DP Ventilation & Rör AB
Org.nr: 556599-9413
Bolaget skall bedriva ventilationsentreprenad, försäljning av verktyg, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Drift- och underhållsvaruhuset i Sverige AB
Org.nr: 556432-2161
Bolaget skall marknadsföra och sälja drift- och underhållsprodukter för VVS, ventilation, el, bygg och inredning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Realtec AB
Org.nr: 556997-3414
Byggverksamhet inom ventilation
Stockholms Luftteknik AB
Org.nr: 556685-2314
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva projektledning inom ventilation, byggnation och el för i huvudsak kommersiella fastigheter och konsultverksamhet inom fastighetsområdet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Tomas Blixt Ventilation AB
Org.nr: 556920-2673
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och ventilationsentreprenader.