Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Gustavsberg

Bocander Holding AB
Org.nr: 556853-6857
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksam- het inom ventilation samt äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
HBM Teknikgruppen AB
Org.nr: 556740-6060
Aktiebolagets verksamhet ska vara fastighetsförvaltning och tillhörande konsulttjänster såsom brandskydd, el, vvs, ventilation, styr- och regler och byggnationsarbeten, fastighet och markprojektering, uthyrning av maskin ...
TBL2 Vent och Fastighetsskötsel AB
Org.nr: 556959-0978
Ventilation och fastighetsskötsel
Wipluscam Sweden AB
Org.nr: 556861-2971
Bolaget skall idka handel och tjänster inom ljud, data, bygg och ventilation och därmed förenlig verksamhet.