Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Gävle

Andréasson Hansson Styr & Regler AB
Org.nr: 556543-4106
Bolaget skall bedriva installation och service av styr- och reglerutrustning. Installation, service och elarbeten för fläkt och ventilation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Baver Allservice KB
Org.nr: 969679-2531
Ny och ommbyggnad av fastigheter och lokaler. Tillverekning av inredning, service av fastigheter och maskiner till fastigheten såsom ventilation, pumpar, oljebrännare, pelletsbrännare.
Brynäs Ventilation och Teknikservice AB
Org.nr: 556829-4135
Bolaget ska bedriva fastighetsservice, el och Ventilationsarbeten samt energibesparingsåtgärder. Handel med sportartiklar.
Byggnadsautomation Gävleborg AB
Org.nr: 556527-6929
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av i fastigheter ingående system för värme- och ventilation i huvudsak styr- och regler samt övervakningssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Essvent Plåt & Ventilation AB
Org.nr: 559009-1491
Föremålet för bolagets verksamhet är arbete med ventilation och plåtarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Gestrike Isoleringsteknik AB
Org.nr: 559017-8199
Isolering av ventilation och VVS samt brandtätningar av ventilation, VVS och el. Tunnplåts ytbeklädnad av VVS, ventilation och byggplåt.
Greencon energi & miljö AB
Org.nr: 556631-4554
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsult verksamhet inom energi, VVS och miljö. Handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper. Service och entrepenadarbete inom styr-, regler-, värme- och ventilatio ...
Greencon finans AB
Org.nr: 556710-3345
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva konsult verksamhet inom energi, VVS och miljö. Handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper. Service och entreprenadarbete inom styr-, regler-, värme- och ventila ...
HMP Vent. & Allservice AB
Org.nr: 556759-2737
Bolagets verksamhet ska vara installation och reparationsarbete inom ventilation, snickeriarbete och fastighetsskötsel.
Milen Ventilation AB
Org.nr: 556963-7258
Bolaget ska bedriva installations- och servicearbeten med tillhörande tjänster inom ventilationsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom inklusive värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Multitude i Gävle AB
Org.nr: 556625-2846
Bolaget skall bedriva ingenjörsverksamhet inom ventilation, inneklimat, energi avseende konstruktion, produktion och konsultation, film- och mediaproduktion, organisationsutveckling inom industriföretag, konsultverksamhe ...
New Flow Avloppsteknik AB
Org.nr: 556852-0372
Besiktning, underhåll och åtgärder av avlopp och dagvatten- ledningar samt ventilation.
Qvalitetsteknik mellansverige AB
Org.nr: 559014-6576
Bolaget ska utföra arbeten inom ventilation, styr- och reglerteknik, el, bygg, dataprogrammering, handel med konst, konsultation inom psykologi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Roger Burman Ventilation AB
Org.nr: 556440-7327
Bolaget skall utföra ventilationsinstallationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva hårfrisering och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.