Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Falun

Bergströms VVS & Energikonsult AB
Org.nr: 556317-6824
Bolaget skall idka rådgivnings-, konstruktions-, energiutrednings- och kontrollverksamhet inom värme, ventilation och sanitet, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Dala Ventilation & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556769-7593
Bolaget skall bedriva ventilations- och fastighetsservice samt installationer av ventilation och därmed förenlig verksamhet.
Falu Ventilation AB
Org.nr: 556520-1646
Bolaget skall bedriva tillverkning, entreprenad, service- och konsultverksamhet inom ventilationsbranschen, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Joakim Matsson AB
Org.nr: 556832-9360
Bolaget ska bedriva arbete samt försäljning av plåt och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Kuben Ventilation AB
Org.nr: 556658-9924
Bolaget skall bedriva tillverkning, import och försäljning av ventilations-, värmeåtervinnings- och energiaggregat med till- behör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LKE Teknik AB
Org.nr: 556811-3772
Bolaget skall bedriva luftförbättring av inomhusluft och energi- sparande åtgärder inom bla belysning, värme och ventilation. Drift och ventilationsservice, energi och OVK- besiktning. Försäljning av energisparande och l ...
Ventilationsbutiken i Sverige AB
Org.nr: 556874-8072
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av ventilation med tillbehör, samt energiprodukter inom el, värme och vatten. Energiprodukterna är i huvudsak för reducering av förbrukning samt förnyelsebar energi ...