Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Bromma

B.T. Rörservice AB
Org.nr: 556476-7472
Bolaget skall bedriva service och installation inom värme, ventilation och sanitet jämte därmed förenlig verksamhet samt byggnadsarbeten.
Ballo Allergiförebygg AB
Org.nr: 556218-0041
Bolaget skall bedriva import, handel, tillverkning, förmedling av ädla metaller, pärlor och smyckestenar samt produkter och tjänster med allergiförebyggande syfte inom kem. tekn produkter, textil- fast och lös inredning, ...
Granbergs Teknik&El AB
Org.nr: 556959-8567
Företaget sak bedriva konsulttjänster och tekniska lösningar inom el, ventilation, vvs och energibesparing.
Isolvia AB
Org.nr: 559004-2627
Bolaget skall bedriva teknisk isolering, ventilation, VVS och brandskydd inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
JPS Ventilation AB
Org.nr: 556782-9964
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, projektering, montering och service av ventilationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
KEBO Inredningar Sverige AB
Org.nr: 556624-5212
Bolaget skall marknadsföra och försälja inredning och skydds- ventilation för laboratorier samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kontrollservice i Sverige AB
Org.nr: 556778-1256
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet med ventilation, isolering, brandskydd, bygg, el, rör, vvs, håltagning och rivning. Aktiebolaget ska även bedriva annan förenlig verksamhet inom byggbranschen, fas ...
KS Ventilationsservice AB
Org.nr: 556932-4600
Bolaget ska bedriva ventilationsanläggningsarbeten, VVS arbeten, fastighets- och underhållsarbeten inom nämnda områden samt förvalta fast och lös egendom och bedriva värdepappershandel. Bolaget ska även bedriva konsultve ...
Mälar Rör Installation AB
Org.nr: 556519-7695
Bolaget skall bedriva värme-, ventilation och sanitets installationer och bedriva därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska handel med värdepapper utövas.
Spetskompetens Europa AB
Org.nr: 556819-6009
Bolaget ska bedriva bemanning och entreprenader inom industrin såsom varvsindustri och byggindustri med spetskompetens inom ventilation, plåtslageri, VVS och maskinteknik.
Sund Ventilation i Stockholm AB
Org.nr: 556853-3953
Bolaget ska bedriva projektering och entreprenader, installationer samt service och luftbehandlingsanläggningar inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter.
Söra Ventilation AB
Org.nr: 556576-9493
Bolaget skall bedriva värme- och ventilationsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Tyrio Styr AB
Org.nr: 556678-6371
Bolagets verksamhet är konsulttjänster inom drift och underhåll, värme, ventilation, el och VVS samt i viss omfattning bygg och därmed förenlig verksamhet.
Ultra El AB
Org.nr: 556257-0845
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster som elinstallatör samt inom styr- och reglerutrustning för vatten och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Wahlings Installationsservice AB
Org.nr: 556101-9836
Bolagets verksamhet är att utföra förebyggande underhåll, drift av installationer för värme, sanitet, ventilation, el, styr och regler samt kyla och värmepumpar, entreprenad- och konsultverksamhet samt besiktningar inom ...
WSAB Teknik & Miljö AB
Org.nr: 556591-9973
Bolaget skall utföra förebyggande underhåll, drift av installationer för värme, sanitet, ventilation, el, styr och regler samt kyla och värmepumpar, entreprenad- och konsultverksamhet samt besiktningar inom dessa områden ...