Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Borlänge

Belab Ventilation AB
Org.nr: 556305-5507
Bolaget skall bedriva entreprenader och service inom ventilationsbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilations AB
Org.nr: 556417-0479
Bolaget skall sälja tjänster med anknytning till sotning och ventilation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Leif Larsson Utveckling AB
Org.nr: 556420-5499
Bolaget skall bedriva produktutveckling inom ventilation och värmeåtervinning, äga och förvalta aktier, patent och fastig- heter samt därmed förenlig verksamhet.
Lindgrens Plåt & Ventilation i Dalarna AB
Org.nr: 556226-7640
Bolaget skall bedriva plåtslageri, isolering och ventilationsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Villa ventilation i Dalarna AB
Org.nr: 556987-9454
Verksamheten består av heminstallation för ventilation.