Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Borås

7 Way AB
Org.nr: 556798-8992
Bolaget skall bedriva försäljning och service av system samt delar för ventilation'mekaniska konstruktioner'el'tele'data- artiklar, utföra installationsarbeten av ventilation'mekaniska konstruktioner'el'tele'datamaterial ...
ABC Ventilationsprodukter AB
Org.nr: 556178-2581
Bolaget ska bedriva tillverkning av brandskyddsprodukter inom ventilation, bedriva plåt- och ventilationsarbeten ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Alesotarna AB
Org.nr: 556818-6869
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skorstensfejeriverksamhet, bedriva konsultverksamhet inom ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
B.L.C. Ventilation AB
Org.nr: 556686-5639
Bolaget ska bedriva ventilationsanläggningsarbeten samt handel med tillbehör därtill, redovisningskonsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Borås Klimatteknik AB
Org.nr: 556880-5476
Försäljning, konsultation, installation och service av ventilation och 'kylvärmesystem och därmed förenlig verksamhet.
Borås Plåtslageri AB
Org.nr: 556880-8744
Bolagets verksamhet består av byggnadsplåtslageri, ventilation, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt härmed förenlig verksamhet.
Debab, Drift & Energioptimering i Borås AB
Org.nr: 556348-3238
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, besiktning, utbildning, entreprenad avseende värme och ventilation till fastighetsägare och fastighetsförvaltare samt därmed förenlig verksamhet.
Ermotec AB
Org.nr: 556941-5895
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation i köp, sälj- och marknadsföring inom skorstensteknik, ventilation och värme och därmed förenlig verksamhet.
HBet Idé i VVS
Org.nr: 916892-8480
Konsultverksamhet avseende värme - ventilation - sanitet.
Multibygg i Borås AB
Org.nr: 556593-5292
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, projektledning, konsultationer samt uthyrning av personal inom bygg-, vvs, ventilation och isolering. Fastighetsskötsel samt byggentreprenader. Kakel, klinkers och gol ...
Protec Filter AB
Org.nr: 556604-7139
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av filter- produkter, filter för ventilation, stoftfiltrering, vätske- filtrering samt service av filteranläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Västsvensk Klimatkomfort AB
Org.nr: 556561-4806
Bolaget skall utföra arbeten inom områdena kyla, värme, ventilation samt styr- och reglerteknik samt därmed förenlig verksamhet.