Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Bollnäs

Blomquist Ventilation AB
Org.nr: 556322-4053
Bolaget ska bedriva service och installation av ventilations- anläggningar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Bollnäs Isolerservice AB
Org.nr: 556572-8960
Bolaget skall bedriva isoleringsarbeten inom ventilation, vatten och sanitet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bollnäs Plåt AB
Org.nr: 556859-2835
Bolaget ska bedriva plåtslageri och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Bollnäs Rör AB
Org.nr: 556800-7818
Föremålet för bolagets verksamhet är värme-, ventilation- och sanitetsarbeten och försäljning av produkter inom VVS-branschen, förvaltning av värdepapper såsom aktier och därmed liknande instrument och därmed förenlig ve ...
Brunos Ventilationsservice AB
Org.nr: 556909-1779
Bolaget ska bedriva ventilationsbudgetering, konsultationer och service inom ventilation, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hälsinge El & Klimatteknik AB
Org.nr: 556669-8956
Bolaget skall utföra elinstallationer, service och installation av värme-, ventilation och kylanläggningar samt idka därmed förenliga verksamheter.
Hälsinge Rör AB
Org.nr: 556320-2505
Bolaget skall driva värme-, ventilation- och sanitetsarbeten och försäljning av produkter inom VVS-branschen och idka därmed förenliga verksamheter.
SW Bleck & Plåt AB
Org.nr: 556802-3799
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsplåtslageri och ventilation samt förvaltning av fast och lös egendom såsom aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet.
Wiklund Teknik & Service AB
Org.nr: 556907-6739
Bolaget skall bedriva reparation och försäljning av maskiner inom el' tele branschen, utföra underhållsarbeten av ventilation och asfaltsverk, försäljning av fordon, försäljning av containrar samt äga och förvalta fastig ...