Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Älvsbyn

Luft Group Sweden AB
Org.nr: 556845-1123
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av energi- besparande produkter för ventilation och värme avseende bostäder och offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.
P Lundbergs Plåtslageri AB
Org.nr: 556690-6318
Bolaget skall utföra byggnationer, tillverkning, montering av konstruktioner i trä, plåt, metall, ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
T-R-S Ventilation montage AB
Org.nr: 556814-5659
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom företrädesvis plåtmontage samt tillverkning av plåtdetaljer och därmed förenlig verksamhet.