Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Älmhult

M Björknerts Klimatteknik AB
Org.nr: 556500-9346
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom värme, vatten, ventilation, kyla och värmepumpar, utföra installationer och service på ventilations- kylanläggningar och värmepumpar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Älmhults Skorstenservice AB
Org.nr: 556829-4168
Bolaget skall bedriva reparation och tillverkning av skorstenar ,rök och ventilations kanaler,konsultuppdrag inom värme och ventilation samt handel med varor inom området.