Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Alingsås

Alingsås Plåt & Ventilation AB
Org.nr: 556755-5700
Aktiebolaget ska utföra plåt- och ventilationsarbeten och detaljtillverkning, konsultationer, projektledning och besiktningar inom byggindustri samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB
Org.nr: 556396-5713
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för bygg- och ventilationplåtslagareindustrin.
Bälinge Ventilation AB
Org.nr: 556956-9139
Bolaget skall bedriva installation, reparation och underhåll av ventilations- och luftkonditioneringsutrustning samt ledningar och obligatoriska ventilationskontrollbesiktningar OVK samt annan därmed förenlig verksamhet.
Luft & Skorstensteknik i Alingsås AB
Org.nr: 556680-9934
Bolagets verksamhet skall vara att utföra ventilationsbesiktningar och underhåll av ventilation, reparation och underhåll av fastigheter, försäljning av kaminer och spisar, samt därmed förenlig verksamhet.
Marine Ventilation Int. AB
Org.nr: 556647-8342
Bolaget skall utföra tekniska tjänster samt produktförsäljning inom ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Polywer AB
Org.nr: 556939-7325
Företaget skall bedriva konsult och handelsverksamhet inom antimikrobiella produkter. Föremålet för företagets verksamhet är tillverkningsindustrin inom textil, möbler, livsmedel, sjukvård, ventilation, filter.
Vent + Isol Alingsås AB
Org.nr: 559019-6993
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende ventilation och isolering samt utförande av sådana arbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Ventilation & Sotning Alingsås AB
Org.nr: 556924-7785
Bolaget ska bedriva besiktning och underhåll av ventilation och skorstenar, ventilations- och sotningsarbeten, reparation och underhåll av fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.