Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Vittsjö

Wittsjö Ved & Värme AB
Org.nr: 556961-9751
Bolaget ska producera och bedriva partihandel med bränsle och övriga sågade och hyvlade trävaror och därmed förenlig verksamhet.