Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Växjö

Dalbo Bensin i Växjö AB
Org.nr: 556456-9647
Bolaget skall utföra transporter med entreprenadmaskiner, uthyrning av släpvagnar, försäljning av ved samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Hagbloms Måleri AB
Org.nr: 556234-9166
Bolaget skall bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom måleriområdet, försäljning av färg, tapeter och golv, köp och förvaltning av fastigheter, handel ved värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vedgubben i Växjö AB
Org.nr: 556911-4738
Ved bearbetning och försäljning inom detta område såsom pellets och andra brännbara produkter. Trädfällning och andra förenliga arbeten med skog och mark.