Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Västerås

Romfartuna Ved AB
Org.nr: 556926-6132
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av ved samt annan därmed förenlig verksamhet.
Sjöängens ved HB
Org.nr: 969772-1752
Lantbruk med där tillhörande verksamhet. Produktion och försäljning av produkter från skogsbruk och jordbruk.
Skog & Ved Trädgårds tjänst i Västerås KB
Org.nr: 969674-0969
Köpa och sälja skogsproduktier, frädfällning och transporter, gräsylor och trädgårdsarbete samt försäljning och reparationer av begagnade maskiner inom ovanstående.
Spectromek AB
Org.nr: 556560-1035
Bolaget skall bedriva handel med ved och vedredskap, utföra dykarbeten samt bedriva handel med dykarutrustning samt utföra monteringsarbeten inom verkstadsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.
Urdion AB
Org.nr: 556833-0913
Bolaget skall besöka kunder och utföra tjänster som dessa efterfrågar, huvudsakligen sådana tjänster som är godkända för skattereduktion enligt reglerna om hushållsarbeten och ROT- tjänster. Även rengöra, reparera och re ...