Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Tidaholm

Hortum växthus AB
Org.nr: 556928-9860
Företaget skall bedriva försäljning av växthus, kaminer, ved- eldade kok-kärl och varmvattenberedare och därmed förenlig verk- samhet.
Tidaholms Alltjänst EF
Org.nr: 769630-1147
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva affärsverksamhet och erbjuda tjänster till privatpersoner, föreningar, privata näringslivet och offentlig sektor. Det kan handla o ...