Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Sveg

JoJons Naturprodukter AB
Org.nr: 556646-5372
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mossa och ved ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LAE:s Allservice i Glissjöberg AB
Org.nr: 556816-3074
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet med maskiner såsom grävmaskiner, dumprar, lastmaskiner och lastbilar samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även jobba med sågning av ved och plank samt därmed fören ...