Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Strömsund

Vedcompagniet Sverige AB
Org.nr: 556961-8589
Bolaget skall bedriva förmedling av varor såsom ved, träflis, sågspån och trämassa till tredje part, vilka denna förmodas avyttra. Vidare skall bolaget bedriva handel med naturprodukter såsom timmer, träd, massa samt där ...