Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Stockholm

Aktiebolaget Ekstock
Org.nr: 556334-8811
Bolaget skall utföra redovisningstjänster samt bedriva handel med värdepapper och lägenheter. Bolaget skall vidare bedriva handel med köksväxter samt förädla och försälja födoämnen samt ved.
ATTACHA Film AB
Org.nr: 556533-7721
Bolaget skall bedriva filmproduktion och därmed förenlig verksamhet samt i bifirman bygg- och konsultverksamhet avseende ved- och gaseldade pizzerior och därmed förenlig verksamhet.
Hoppla Fastighet AB
Org.nr: 556767-7363
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förvalta fastigheter och mark. Försäljning av virke, ved, elektriska råttjägare och myggjägare.
Svea Ved AB
Org.nr: 556898-0915
Bolaget ska bedriva produktion och handel med biobränsle samt därmed förenlig verksamhet.
Ved och timmerdepån i Skarpneck KB
Org.nr: 969723-4038
Tillverkning och försäljning av timmerprodukter såsom konstföremål, hus, bänkar, bord, båtar samt virke. Utställningar av produkter relaterade till forntiden såsom vikingar, vikingagudar, forntida byggverk samt byggkonst ...
VED-DEPÅN I STOCKHOLM KB
Org.nr: 969720-7331
Tillverkning och försäljning av timmerprodukter såsom hus, bord, bänkar, konstföremål samt virke. Försäljning av vildmarksprodukter såsom kött, bär, fågel, svamp samt kaffe, te, läsk och öl. Relaxrelaterad verksamhet, ca ...
Woodstore Sweden AB
Org.nr: 556231-4988
Bolaget ska bedriva köp och försäljning av ved och bränsleprodukter, utföra markarbeten, uppföra markanläggningar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.