Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Sollentuna

HBet TENIM
Org.nr: 969683-6619
Försäljning av tjänster inom bl.a tele-, el- och internetområdet samt handel med lös egendom inom i första hand ved- och träbranschen.
J Wallin Förvaltnings AB
Org.nr: 556664-1477
Föremålet för bolagets verksamhet är bearbetning, försäljning och konsultationer inom området plastprodukter, bolaget skall även bedriva handel med ved, kol och trävaror samt handel med och förvaltning av fast egendom oc ...
Järva TrädvårdsCenter AB
Org.nr: 556881-0930
Trädgårdsarbete såsom beskärning, plantering, vård och fällning av träd. Förädling av träprodukter såsom ved, plank och specialsågat timmer. Utbildning inom trädvård, skogsvård, trädförädling, säkerhet i träd samt livräd ...